to the world

The Lord said, "My people don't know
the questions they should be asking!"
the questions they should be asking!"

Contact Us
"The Place" site

God-Given Information to Move the Church from Spotted to Spotless - Harlot to Bride!

 

Free Items

Watch Animated Movies
(Online - Index)

Order Free DVD Movies

Order Free Booklets

Read Free e-books
GO

Free Music

Return O Israel

Spotless Bride Music

Current Timelines

INDEX


Archives - Rhema

Studying Current Rhema


Repository of Rhema Words


Take His Heart
Contact Us

mural
A Great Mural

About Us

About This Site

God's Heart

The Great White Ship

Learning God's Ways

Site Map

Join Newsletter

Latest Site Updates

Site by Categories
I Saw the White Horse
of Revelation 6:2 & 19:11

Click horse

I Saw the New Heaven & New Earth!

Flash - Movie

Read


We encourage you to download - print - in any form available to you, any of this information and distribute it for Free.

See Copyright


 

Over deze Site - Allegories
Gedenkboek,
Malachi 3:16
- Bibles

PDF of this material


Over deze Site

Welkom,

Een man kwam bij me om me te zeggen dat toen hij deze site vond hij opgetogen was. Hij bleef tot laat in de avond op om de site te lezen en de films te bekijken. Hij las en keek dagen achter elkaar; hij kon niet stoppen omdat het heerlijk was om de waarheid te horen en te weten wat te Heer van hem verwachtte. Op het moment dat hij de site helemaal doorgelezen had begon zijn opwinding te veranderen in droefheid. Zijn droefheid werd groter en zijn vrouw vroeg hem waarom hij van streek was Hij was niet in staat haar daar een antwoord op te geven, maar terwijl hij sliep, zei de Heer hem in een droom dat het was als met het eten van het boek in Openbaringen 10, zoet in de mond en bitter in zijn buik. Dus verbaas je er niet over als dat ook bij jou gebeurd. Christenen weten niet werkelijk welke vragen ze aan God zouden moeten stellen! Wij ook niet!

Openbaringen 10:9,10
En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem; Geef mij dat boekske. En hij zeide tot mij; Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
En ik nam dat boekske uit de hand van de engel, en ik at het op; en het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

Allegorie

Op 8 januari 2007, werd een woord gegeven aan het Lichaam van Christus. Het begint te zeggen:

Is een allegorie een moeilijk iets?
En is het pad bewandelen dat voor je klaar ligt een moeilijk iets?...
Het hele woord staat op deze site.

Toen ik van de leraar in onze groep hoorde wat het woord allegorie betekend, was ik opgewonden. Ik zei hun dit is een van de manieren waarop de Heer me geleerd heeft naar dromen en visioenen te kijken. Al jaren had ik de mogelijkheid van deze manier van interpreteren overwogen.

Eigenlijk is een allegorie een vorm van presenteren van een boodschap door middel van symboliek. De boodschap of het beeld is meestal onvoorwaardelijk. Omdat de site vol staat met dromen en visioenen, is het belangrijk enig begrip te hebben van wat een allegorie is. Gelijkenissen zijn allegorieën.

Door de jaren heeft de Heilige Geest zowel binnen als buiten deze bediening aan mensen dromen en visioenen gegeven die later pas werkelijk gebeurden. Persoonlijk heb ik mezelf in situaties bevonden waarvan ik wist dat ik ze eerder in scènes gezien had. Dit is iets geweldigs als het gebeurd omdat het bewaarheid datgene wat gezien is.

Hubble TelescopeEen groter Beeld

Om werkelijk een groter beeld te krijgen van waar deze site om draait moeten we informatie bij elkaar brengen die de Heer over een lange tijdsperiode heeft gegeven. Dit beeld is veelgroter dan het doel dat naar voren komt op de site om de bevlekte kerk vlekkeloos te maken. Om mee te beginnen deel ik een beeld wat me gegeven werd op
28 september 2007:

Ik keek naar een cilinder in de ruimte dat leek op een kooi van metaaldraad maar de meeste van de gaten waren gevuld met beelden. Het deed me denken aan de Hubbell telescoop, maar waar het om ging was dat nog niet alle gaten opgevuld waren met beelden (plaatjes).

Ik wist dat dit gezicht te maken had met deze site omdat God op dezelfde manier met gesproken had met betrekking tot ruimte en cyberruimte. Hij liet me zien dat ik nog wegen te gaan had in het afmaken van de website Ik wist ook dat Hij de nog ontbrekende beelden zou geven, zoals Hij al de beelden gegeven had voor de site tot nu toe. Dit verwijst naar het feit dat God aangezet of naar voren gebracht had alles wat op deze site moest komen, niet wij. Het was een erge verootmoedigende dag toen de Heer me aansprak over dat ik deze site “onze site” noemde.

De reden waarom de Heilige Geest de cilinder op de Hubbell telescoop liet lijken is, de Hubbell kijkt diep in de ruimte om te zien wat de men nog nooit eerder kon zien. Op dezelfde wijze neemt deze site je mee dieper de dingen van God in omdat de informatie gegeven wordt door de Heilige Geest, naar Zijn wil.

1 Corinthe 2:10
Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen ook de diepten Gods.

De Heer wilde de ernst laten zien van de situatie van de bevlekte kerk, dus midden onder het schrijven van deze informatie gaf God mij een droom. (Denk eraan dat de Heer me zei dat wat Hij me openbaard in de nacht is niet mijn oordeel maar Zijn en dat Hij niet een kritische God is maar een God van absolute waarheid. ) Het gezicht:

14 december 2007
Ik was in een hoererende/bevlekte kerk en zij zouden beginnen met eten. Een soort warm/ koud buffet en sommige mensen waren al begonnen toen ik besloot mee te doen en met hen te eten, hoofdzakelijk omdat ze erop aandrongen. Ik nam een bord en onmiddellijk gooide iemand, vol trots, twee grote stukken van iets wat leek op vlees, op mijn bord. Bij nader onderzoek zag ik dat het iets van cake te was, zo gemaakt dat het vlees leek. Ik liep langs de vele verschillende soorten cakes die ze te bieden hadden. Toen kreeg ik close ups van de resterende schotels. Ik zag een grijze gelatinepudding, dus om beleefd te zijn nam ik er iets van. ( Geloof me het leek niet goed om te eten) Toen zag ik een andere gelatinepudding met een paar stukjes perzikstukjes erin vermengd. (Ze waren zo schaars dat ze het evengoed weg hadden kunnen laten) Ik nam er iets van en hoopte daarna op wat groente. Ik keek naar mijn bord, wetend dat het allemaal zoetigheid was en dat er geen leven in stand houdende voedingsstoffen bevatte. Het volgende gerecht was een groente, witte aardappelpuree maar nergens in. Het leek een bal op tafel. Maar ik wist dat het in onze lichamen in suiker zou veranderen. Ik had het eind van de schotels met eten bereikt en ik realiseerde me dat deze kerk geen gezonde, leven in stand houdende voeding te eten had, niets om te kauwen.

muralDe hoofdboodschap van dit gezicht is dat de bevlekte kerk denkt vlees te eten te hebben en ze zijn er trots op. De Heer laat zien dat ze geen vlees of enig leven in stand houdende voeding. De bal aardappelpuree heeft mogelijk te maken met spelletjes spelen in plaats van te leren hoe te wandelen in het Koninkrijk van God. Deze site zal je iets geven om op te kauwen, genoeg. Het zal je meenemen naar de diepten van God, in wat Hij nu doet en wat Hij gaat doen.

Toen de Grote Muurkrant visioen door God gegeven werd had ik geen idee dat het iets te maken had met een website. In het gezicht werd duidelijk dat de Heer het hol beeld zou herschilderen dat al in de tijd van koning James bestond.Ik had geen idee wat de symbolen van hol en bol betekenden noch wat God zou gaan zeggen met betrekking tot opgenomen schrift in de toekomst.

Gedenkboek

Wij noemde in de filmpresentatie: Demonstration of Gods Covenant, het Gedenkboek wat God belooft aan degene die Hem vrezen in het boek Maleachi. Het is belangrijk om te begrijpen wat het Gedenkboek is en hoe het in verband staat met deze site.

Maleachi 3:16-18
16 Alsdan spreken, die de Heere vrezen een ieder tot zijn naaste: De Heere merkt er toch op en hoort, en er is een Gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor hen, die de Heere vrezen, en voor hen, die aan Zijn Naam gedenken. 17 En zij zullen, zegt de Heere der heerscharen, te dien dage, die Ik maken zal (Engelstalig: In die dag wanneer Ik mijn schat binnenhaal) , Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, die hem dient. 18 Dan zult gij weer zien, het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen hem, die God dient, en hem, die Hem niet dient.

IN de Bijbel verwijst de dag dat God zijn schat binnenhaalt naar de vlekkeloze Bruid, De dag van de Heer, waarin we allemaal binnengegaan zijn af we het geloven of niet. Een Gedenkboek is een boek over iets wat verloren of vergeten is. Jaren terug sprak de Heer tegen ons over principes van het verbond die door de tijd heen verloren zijn geraakt. Dus nu begrijpen we waarom God duidelijk maakte dat beelden herschilderd moeten worden, die bestonden in de tijd van koning James. Het gerenoveerde bol beeld in het muurkrant visioen is het Gedenkboek wat God beloofde in Zijn Woord.

Een deel van de reden hoe het onjuiste beeld uit de tijd van Koning James tot stand kwam werd onthuld toen de Heer me zei, “Niemand kan vertalen zonder zijn leerstelling erin te brengen.” Dit schudde me wakker omdat ik aannam dat God Bijbel beschermde om het te laten blijven zoals het moest zijn, ook al wist ik dat het zichzelf op plaatsen tegensprak. Nu begreep ik waarom! God had mijn heilige koe gedachte bij me weggenomen.

Heilige koe: znw, een idee, gewoonte, dat onredelijk gedacht wordt boven elk kritiek te staan.

Bijbels

Om verder dit verontrustende beeld over Bijbels te schilderen, de Heilige Geest gaf me jaren geleden, toen God deze groep voor het eerst samen bracht, dit gezicht. Ik heb deze informatie al die jaren bewaard om me uiteindelijk te realiseren dat ik geen recht had om wat de Heilige Geest onthuld had aan mij met betrekking tot Bijbels achter te houden.

In het gezicht liep ik langs de zijkant van een groot
kolenbed van rood gloeiende kolen toen ik een
Bijbel zag die niet wilde branden. Ik stak mijn hand
ernaar uit en trok het uit het vuur. Alle andere
Bijbels waren opgebrand.

De reden waarom ik dit nooit eerder deze informatie op deze site gedeeld had is dat ik op geen enkelemanier wil suggereren dat iedereen die speciale Bijbel moet kopen. Het is een grote dure Bijbel, maar Aan de andere kant is het belangrijk om te begrijpen waarom deze bijbel heet was in mijn handen, maar niet wilde branden. Het feit dat hij heet was betekend dat het ook geen perfecte bijbel is, maar zeker veel meer accuraat dan de andere.

Deze specifieke Bijbel wordt gepresenteerd als een letterlijke vertaling van de schriften. Het heeft de Griekse en Hebreeuwse woorden met woord voor woord vertaling van beide. Het geeft toe in het voorwoord dat geen enkele buitenlandse taal de volledige expressie van zowel Hebreeuws als Grieks adequaat omvatten kan. Dus nu zien we dat zelfs deze Bijbel past in de waarheid die God tot me sprak, “Niemand kan vertalen zonder zijn leerstelling erin te brengen” We zien ook de noodzaak en belangrijkheid van het Gedenkboek dat door God beloofd is aan hen die Hem vrezen in het boek Maleachi.

Voordat we verder gaan, hier is de titel van de Bijbel die ik in het gezicht uit het vuur trok. ( noot: Ik draag een bijbel bij me die handzamer is, niet deze)

The interlinear Bible
Hebrew-Greek-Englisch
Door Jay P Green, Sr. With the Englisch translation in de side column. Copyright 1985
(Als je een koopt, dan niet die waarin in de zijkolom de King James gebruikt wordt)

Dit Bijbelgezicht was de eerste aanwijzing in mijn leven dat er problemen waren met Bijbels. De Schriften zeggen dat de Heilige Geest de leraar is van Gods Woord en Hij kan je leren vanuit elke Bijbel als je de manier (mechanisme) van Zijn onderwijs kent (info ook op deze site) De Heer heeft deze informatie laten weten zodat zijn volk zich een deel van de waarheid zal realiseren van waarom er zoveel leerstellingen van mensen zijn die fout zijn. Dit brengt ons terug bij het feit dat de Heilige Geest onze leraar is en men moet begrijpen hoe Hij leert om door Hem geleerd te kunnen worden. Dit is de reden waarom God ons leerde hoe de Heilige Geest leert en ons die informatie op deze site liet zetten.

Het is een Muurkrant

Het heeft jaren gekost om deze site te maken, allemaal gegeven door de Heer, stukje voor stukje. Het vertegenwoordigt een Muurkrant met allemaal kleinere beelden over verschillende onderwerpen. De Heer zei ons dat sommige mensen het zullen zien en anderen niet; we moesten blij zijn voor diegene die het zagen.

Ik denk dat het belangrijk is te zeggen dat de Site by Categories ( op de site) pagina in de linker kolom een goede plaats is om te zien of je wat gemist hebt. En begrijp alstublieft dat de films belangrijk zijn omdat daar informatie gegeven wordt die niet in de boeken staan. En weet ook dat er informatie in de boeken en artikelen staan die niet op de films voorkomen.

Het is een grote zegen te zien wat de Heer doet met deze site over de hele wereld. Het is echt de tijd voor Zijn Vlekkeloze Bruid, Zijn Koninkrijk dat gevestigd wordt op aarde, Zijn manier waarop de dingen te doen, Zijn manier van een samenkomst houden, en Zijn manier om zijn leger te Leiden. Hij veroorzaakt het. Zijn wij Zijn gedisciplineerden.


You can e-mail us at: Take His Heart Ministries

Home | Site Map | Return to Top

 

Take His Heart
PO Box 532
Wellington, Kansas 67152 U.S.A.


See © Copyright 1989 - 2019 by Roy Sauzek

All rights reserved.